Program de vizitare modificat pentru data de 24.10.2021