Anunț privind ocuparea unui post contractual vacant prin transfer la cerere