ANUNŢ ACHIZIŢIE SERVICII DE CURĂȚENIE DEȘFĂȘURATE LA ÎNĂLȚIME LA SEDIUL MUZEULUI NAŢIONAL PELEŞ CU ALPINIȘTI UTILITARI.